Bűvös Kezek Társasága

2017/2018 tanév

 

 

2017. szeptember 16.
Bűvös kezek társasága újabb készülődésre hív benneteket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I. A megalakulás indoklása

 A napközi otthonos nevelők feladata az is, hogy mintát és lehetőséget adjanak a szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez. Ezért tűztük ki célul, hogy havonta egy alkalommal az ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozást tartunk. A munkacsoport a Bűvös kezek társasága nevet választotta. Reméljük, hogy ez a kifejezés hamarosan egyet jelent egy hangulatos és fantáziadús, családias elfoglaltsággal. Melynek kedvéért szombat délelőtt is örömmel lépik át a gyerekek az iskola kapuját. Az alkalmakat meghirdetjük az óvodákban is, hiszen ez jó lehetőség a lelendő elsősöknek, hogy testvéreikkel, szüleikkel együtt ismerkedjenek a nevelőkkel, az iskolai élettel. A foglalkozásokra az ötletroham módszerével készülünk, amely belső továbbképzésként is felfogható.


II. Céljaink, feladataink:

A kézműves tevékenységek komplex személyiség fejlesztést tesznek lehetővé.

Szociális és érzelmi nevelés:

-  A kötetlen, ingyenes részvételi lehetőség javítja a tanulók iskolához való viszonyát.

- A sajátkészítésű dekorációkkal díszített tantermek, folyosók otthonosabbá teszik környezetüket, így talán jobban motiválhatók a rend és tisztaság megőrzésére.

- Hazatérve a tanulók pozitív érzelmeket közvetítenek az iskoláról a szülői ház felé.

- A résztvevőket az öröm, az önmegvalósítás, a kompetenciájuk átélése motiválja.

- Partnerségi viszony alakul ki nevelő-gyermek, gyermek-gyermek, nevelő-szülő, szülő-gyermek között.

- Mi lehetőséget kapunk a tanulók jobb megismerésére, egymásra csodálkozás élménnyel gazdagodhatunk.

- Az általunk közvetített kulturált magatartási normákat, toleráns viselkedést könnyebb elfogadtatni azokkal a tanulókkal, akik pozitívan viszonyulnak nevelőikhez.

 

Értelmi nevelés:

- A kézműves tevékenységek során fejlődnek a megismeréshez szükséges képességek. Érzékelés, észlelés, megfigyelés stb.

- Lehetőséget adnak a logikus gondolkodás, problémamegoldás formálására.

- Lehetőségük van a tudástranszferre, a tanulmányi munka során elsajátított ismereteiket játékos formában gyakorolhatják. (Mérések, mértékegységek használata, anyagok tulajdonságai, alakíthatóságuk stb.)

 

Testi nevelés:

- Szerepelnek írás előkészítő feladatok, melyek segítik a csukló, az ujjak mozgásának fejlődését.

- Javul a szem-kéz koordináció, differenciálódnak a finommotoros képességek.

 

 Feladataink:

- Megtervezni a foglalkozások témáit. 
- Felkészülni a gyermekek munkájának irányítására, segítésére. 
- Biztosítani a megfelelő helyszínt, időkeretet. 
- Anyagok, eszközök beszerzése, előkészítése. 
- Figyelem felkeltő plakátok elkészítése, kihelyezése. 
- Dokumentációk készítése.