Bemutatkozás

BEMUTATKOZÁS

Iskolánk múltjának bemutatása 1948-ra lehet visszavezetni, ugyanis ebben az évben kerültek a felekezeti iskolák állami tulajdonba. Ez azt jelentette, hogy az iskola fenntartója az állam lett. 1948. szeptember 1-jétől a község iskolarendszere módosult. A fiú- és leányiskolából 1. számú Általános Iskola és 2. számú Általános Iskola lett. Területileg a Nádudvart kettészelő Vörös Hadsereg útja bontotta beiskolázási körzetekre a falut. Ettől kezdve mindkét iskolába jártak fiúk és lányok is. A településen működő iskolákkal párhuzamosan jó ideig tanyasi iskolákban is folyt tanítás. Mihályhalmán 1948-tól 1975-ig oktatattak úgy, hogy 1971-től csak egy összevont alsós osztályban, mert a felső tagozatosok bejártak a faluba. Németszigeten 1948-tól 1950-ig, a Világos tanyán 1955-től 1967-ig működött iskola. Nádudvaron községfejlesztési alapból 1956-ban építették fel a 2 tantermes simkókerti és 1961-ben a szintén 2 tantermes Seregélyes kerti iskolát. 

 

A simkókerti épületet 1991-ben, Seregélyes kertit 1992-ben zárták be létszámcsökkenés miatt. 1962/63-ban létesült állami beruházásból a 8 tantermes emeletes iskola. Ez lett a 2. számú Általános Iskola főépülete. 1976 decemberében a nádudvari Nagyközségi Tanács határozatot hozott az 1. számú és 2. számú iskolák összevonására, átszervezésére. Az összevonás 1977. szeptember 1-jén megtörtént. A tanulócsoportokat 7 különböző helyen tudták elhelyezni. A gyerekeknek, nevelőknek vándorolniuk kellett. Kevés volt a tanterem, tornaterem nem volt, egy helyiséget használtak az ünnepségek, értekezletek megtartására. Ebből a tarthatatlan helyzetből kiutat az 1989-es esztendő jelentette. Ekkor került átadásra a Kövy Sándor Általános Iskola tornacsarnoka, amely nagyban hozzájárult városunk tömeg- és minőségi sportjának fejlődéséhez.

 

1992-ben került átadásra iskolánk 12 tantermes új szárnya. Ezzel megszűnt a vándorlás. 1996. június 6-án intézményünk fölvette a nádudvari születésű híres jogtudós, Kövy Sándor nevét. Kövy Sándor 36 évig tanította Sárospatakon a magyar jogot. Híres tanítványai között szerepel Kossuth Lajos is. Iskolánk méltó névre talált. A további fejlesztések eredményeként 2000-ben átadták a felújított és korszerűsített Tolbuhin úti iskolai egységet, 2002-ben pedig a „Boldizsár” iskolát, majd 2008-ban pedig az új iskola 2. emeletét.

 

 

 

Kövy Sándor
(1763-1829)